Közösségünk


A Waldorf-alapokon nyugvó iskola egyik legalapvetőbb mozgatórugója a gyermekeink javáért történő szoros összefogás, minek keretei közt elválaszthatatlanul fonódik egybe tanár és szülő munkája, egymásra utaltsága. A pedagógusok vezetői, kísérői egy széles távlatokkal teli világba irányuló kalandos túrának, melynek hátterét a szülő és tanár által szőtt, biztonságot nyújtó fészek alkotja. A Waldorf-iskola ez okból nem tekinthető szimplán intézménynek, hanem aktív résztvevője minden osztály egészséges közösséggé fejlődésének.